Katedra Geodezji

 

Department of Geodesy

 

 

ZG WILiŚ PG

Katedra Geodezji
na Politechnice Gdańskiej powstał 1 lutego 2008 roku będąc następcą Katedry Geodezji powołanej jako Katedra Miernictwa i Kartografii Politechniki Gdańskiej w dniu 24 maja 1945 roku.

Kontakt

Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

gdansk<at>geodezja.pl
www.gdansk.geodezja.pl
www.gdansk.geo.edu.pl
tel. 58 347 10 12
tel. 58 347 17 31
faks 58 739 12 99
telefaks 58 347 20 37
całodobowa
skrzynka głosowa
58 347 10 12
80–233 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 111, 112, 113, 113A, 113B, 114, 117 oraz Centrum Map Cyfrowych

Katedra Geodezji

Forum Hevelius
- udział geodezji i kartografii w inwestycjach i rozwoju gospodarczym -

 

 Forum Hevelius - platforma do realizacji zadań związanych z:

Osoby zainteresowane uruchomieniem wspólnych przedsięwzięć zapraszamy do kontaktu z Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej blok HYDRO (WILiŚ Zachód) pok. 113A.

 

Istotnym elementem Forum Hevelius jest Koło Naukowe Hevelius gromadzące studentów Politechniki Gdańskiej - http://www.hevelius.gdansk.geodezja.pl

 

Kompetencje:
Odpowiedzialny: dr inż. Jakub Szulwic
(e-mail szulwic@pg.gda.pl, tel. 0-58 347 10 12, GSM/SMS 609 271 271, GaduGadu 56700)

Zastępuje: dr inż. Dominika Wróblewska
(e-mail dominika.wroblewska@wilis.pg.gda.pl, tel. 0-58 347 17 31)

Opublikowano: 16-02-2008 Ogłoszenie ważne do dnia: nie wygasa