Katedra Geodezji

 

Department of Geodesy

 

 

KG WILiŚ PG

Katedra Geodezji
na Politechnice Gdańskiej powstał 1 lutego 2008 roku będąc następcą Katedry Geodezji powołanej jako Katedra Miernictwa i Kartografii Politechniki Gdańskiej w dniu 24 maja 1945 roku.

Kontakt

Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

gdansk<at>geodezja.pl
www.gdansk.geodezja.pl
tel. 58 347 10 12
tel. 58 347 17 31
faks 58 739 12 99
telefaks 58 347 20 37
całodobowa
skrzynka głosowa
58 347 10 12
80–233 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 111, 112, 113, 113A, 113B, 114, 117

Katedra Geodezji

wykonuje badania w zakresie:

 • Badania przemieszczeń i odkształceń budowli lądowych i wodnych oraz urządzeń technicznych
 • Zastosowanie elektronicznych instrumentów pomiarowych w budownictwie
 • Geodezyjne pomiary kontrolne podczas wznoszenia i eksploatacji budowli morskich,
 • Geodezyjne pomiary kontrolne suwnic oraz urządzeń dźwigowych,
 • Zastosowanie mapy numerycznej w budownictwie i inżynierii środowiska,
 • Nawigacji i pozycjonowania pojazdów, statków powietrznych oraz maszyn budowlanych,
 • Systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu i ochronie środowiska,
 • Inwentaryzacji i modelowania urbanistycznego oraz architektonicznego,
 • Badań terenowych oraz modelowych przemieszczeń i stateczności budowli posadowionych na słabym podłożu,
 • Metod ochrony przed hałasem środowiskowym,
 • Pomiarów specjalnych,
 • Teledetekcji, fotogrametrii i widzenia komputerowego, w tym analizy emocji i oraz zdjęć satelitarnych (m.in. zanieczyszczenie światłem ) w kontekście powstałej w 2014 r. w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej.